Zkrotíme energie: jak na energetickou nezávislost měst a obcí Liberec

V minulém týdnu proběhla úspěšná konference s názvem „Maximalizace Přínosů Zelených Technologií a Komunitní Energetiky pro Úspory Energie“. Tato akce přinesla cenné informace a diskuse o využívání příležitostí v oblasti úspor energie a místních obnovitelných zdrojů energie. Klíčovým zaměřením bylo hledání cest, jak efektivně využívat tyto zdroje s cílem snížit výdaje za energii a podpořit udržitelný rozvoj.

Moderátorkou konference byla Jana Šandlová Vlčková z Institutu pro klimatickou udržitelnost a rozvoj venkova (IKDP).

V prvním stěžejním bloku byly prezentovány novinky v projektech Nová zelená úsporám. Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) prezentoval nový design Nové zelené úsporám. Ondřej Šrámek z Asociace výrobců minerální izolace hovořil o úsporách provozních nákladů versus náklady na rekonstrukci. Kateřina Vašků z Columbus Energy pak prezentovala možnosti malých solárních elektráren pro domácnosti a obce.

Dále byla na programu panelová debata, která se zaměřila na téma čisté energie pro regiony. Moderátorem byl Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. Diskutovali Petr Hladík, ministr životního prostředí, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, a Marek Lang, člen představenstva Svazu moderní energetiky.

Poslední blok konference se věnoval komunitní energetice a přínosům, které tato oblast může přinést. Martin Ander ze Svazu moderní energetiky prezentoval podporu komunitní energetiky z úrovně obcí a měst a první kroky směrem k energetickým společenstvím. Josef Kucin, starosta obce Jiřetín pod Bukovou, sdílel své zkušenosti s fotovoltaikou a energetickým využitím odpadu. Martin Vondráček, starosta Jindřichovic pod Smrkem, prezentoval cestu k energeticky soběstačnému mikroregionu.

Konference byla příležitostí pro odborníky a zájemce v oblasti energetiky seznámit se s aktuálními trendy, novinkami v oblasti podpůrných programů a komunitní energetiky, a diskutovat o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie k dosažení úspor a udržitelnosti.

Přejít nahoru