Služby

Naše komplexní služby v oblasti energetické efektivity a podpory obnovitelných zdrojů energie

S námi se můžete spolehnout na
kvalitu a profesionalitu

PRECIZNOST

komplexnost

Spolehlivost

Jsme specialisty na poskytování komplexních služeb v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie pro rodinné a bytové domy. Jsme zde, abychom vám pomohli s vyřizováním dotací, získáváním souhlasů od distributorů a přípravou prováděcí dokumentace v rámci programu Nová zelená úsporám. Kromě toho nabízíme také provedení závěrečné revize zařízení, abychom zajistili, že všechny požadavky a normy jsou splněny.

Náš tým inženýrů se zaměřuje na elektro projektování, které je základem pro realizaci fotovoltaických systémů a akumulaci energie. Poskytujeme kompletní služby od úvodní studie až po detailní dokumentaci pro skutečné provedení projektu. Součástí naší nabídky je také vypracování Energetického posudku, který je nezbytným dokumentem pro poskytovatele dotace.

V oblasti dotačního managementu se staráme o kompletní správu vašeho projektu od podání žádosti až po ukončení udržitelnosti. S důrazem na projektovou dokumentaci a charakter projektu se snažíme dosáhnout optimální výše podpory.

Zajištění výběru vhodného dodavatele je pro úspěšnou realizaci projektů nezbytné. Proto nabízíme organizační zajištění výběrového řízení až do konce procesu. V souladu se zákonnými podmínkami a požadavky dotace Vám pomůžeme vybrat dodavatele podle vašich specifikací.

Jako součást našich služeb v oblasti inženýringu se staráme o zajištění stavebního povolení. Spolupracujeme s odborníky ze stavebních úřadů a dalšími dotčenými subjekty, abychom zajistili splnění všech předpisů a ověřili proveditelnost projektu již na počátku fáze projektování.

Přejít nahoru