Energetické úspory pro Vás

Poskytujeme komplexní služby v oblasti snížení energetické náročnosti budov, průmyslových objektů a strojů.

Nabízíme vysvětlení dotačních programů a jejich využití pro firmy nebo obce. Zabýváme se administrativou, zpracováním a kompletací dokumentace pro projekty žádající o podporu z dotačních programů.

Naše komplexní služby

monitoring podpor

Získejte zdarma více informací o možnosti získat podporu na Váš projekt. Nabízíme Vám konzultace, kde Vám pomůžeme najít vhodný dotační program.

Kalkulace návratnosti

Propočítáme předpokládanou návratnost projektu a zhodnotíme ekonomickou výhodnost realizace celé akce. Vybereme optimální variantu.

žádost o dotace

Připravíme registraci projektu do systému žádostí, sestavíme rozpočet a harmonogram projektu. Zpracujeme finanční analýzy a přílohy k žádosti.

Projektová dokumentace

V závislosti na charakteru projektu zajistíme požadovanou projektovou dokumentaci.

výběrové řízení

Zajistíme celý proces výběru dodavatele od přípravy dokumentace k vypsání výběrového řízení až po podpis smlouvy s vybraným dodavatelem.

Energetický posudek

Dle konkrétního dotačního programu připravíme energetické hodnocení, energetický posudek či energetický audit.

Financování

Na základě požadavků klienta můžeme předložit varianty financování akce.​

Monitoring podpor

Po realizaci projektu nabízíme vypracování monitorovacích zpráv, jejichž součástí jsou analýzy daných ukazatelů, účetní doklady, dokumentace spojená s výběrovým řízením a ostatní náležitosti.

další služby

Studie proveditelnosti, povinná publicita, odborný dozor na stavbě a další potřebná dokumentace

Kontakt

Jiří Šácha 

jednatel, projektový manažer

Tel: +420 725 070 487

 

Sídlo a kanceláře:

V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1

IČ: 24843121

DIČ: CZ24843121