Energetické

úspory pro Vás

Poskytujeme komplexní služby v oblasti snížení energetické náročnosti budov, průmyslových objektů a strojů.

 

Nabízíme vysvětlení dotačních programů a jejich využití pro firmy nebo obce. Zabýváme se administrativou, zpracováním a kompletací dokumentace pro projekty žádající o podporu z dotačních programů.

 

Naše komplexní služby

Monitoring podpor

Získejte zdarma více informací o možnosti získat podporu na Váš projekt. Nabízíme Vám konzultace, kde Vám pomůžeme najít vhodný dotační program.

Kalkulace návratnosti 

Propočítáme předpokládanou návratnost projektu a zhodnotíme ekonomickou výhodnost realizace celé akce. Vybereme optimální variantu.

Žádost o dotaci

Připravíme registraci projektu do systému žádostí, sestavíme rozpočet a harmonogram  projektu. Zpracujeme finanční analýzy a přílohy k žádosti.

Projektová dokumentace

V závislosti na charakteru projektu zajistíme požadovanou projektovou dokumentaci.

Energetický posudek

Dle konkrétního dotačního programu připravíme energetické hodnocení, energetický posudek či energetický audit.

Výběrové řízení

Zajistíme celý proces výběru dodavatele od přípravy dokumentace k vypsání výběrového řízení až po podpis smlouvy s vybraným dodavatelem.

Monitorovací zpráva

Po realizaci projektu nabízíme vypracování monitorovacích zpráv, jejichž součástí jsou analýzy daných ukazatelů, účetní doklady, dokumentace spojená s výběrovým řízením a ostatní náležitosti.

Další služby

 • studie proveditelnosti

 • povinná publicita

 • odborný dozor na stavbě

 • další potřebná dokumentace

Financování

Na základě požadavků klienta můžeme předložit varianty financování akce.​

 

Kontakt

Jiří Šácha

jednatel, projektový manažer

Tel: +420 725 070 487

Složení týmu

 • projektový manažer

 • projektant

 • energetický specialista

 • administrátor zadávacích řízení

 • specialista OP PIK

 • specialista OP ŽP

 • asistent projektového manažera

Sídlo a kanceláře:

V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1

IČ: 24843121

DIČ: CZ24843121

image123.png

Tel: +420 723 131 263

E-mail: info@czechiagroup.cz

Mapa klientů

Mapa.png