Energetické úspory pro Vás

CG_ikona_tran - kópia

Poskytujeme komplexní služby v oblasti snížení energetické náročnosti budov, průmyslových objektů a strojů.

Nabízíme vysvětlení dotačních programů a jejich využití pro firmy nebo obce, a s tím související administraci projektu.

Aktuálním tématem jsou především fotovoltaické elektrárny včetně systémů ukládání energie. V této oblasti zajišťujeme projektování, inženýrskou činnost a administraci spojenou s žádostí o podporu, to vše za pomoci vlastních kapacit.

Naše komplexní služby

monitoring podpor

Získejte zdarma více informací o možnosti získat podporu na Váš projekt. Nabízíme Vám konzultace, kde Vám pomůžeme najít vhodný dotační program.

Kalkulace návratnosti

Propočítáme předpokládanou návratnost projektu a zhodnotíme ekonomickou výhodnost realizace celé akce. Vybereme optimální variantu.

žádost o dotace

Připravíme registraci projektu do systému žádostí, sestavíme rozpočet a harmonogram projektu. Zpracujeme finanční analýzy a přílohy k žádosti.

Projektová dokumentace

V závislosti na charakteru projektu zajistíme požadovanou projektovou dokumentaci.

výběrové řízení

Zajistíme celý proces výběru dodavatele od přípravy dokumentace k vypsání výběrového řízení až po podpis smlouvy s vybraným dodavatelem.

Energetický posudek

Dle konkrétního dotačního programu připravíme energetické hodnocení, energetický posudek či energetický audit.

Financování

Na základě požadavků klienta můžeme předložit varianty financování akce.​

Monitoring podpor

Po realizaci projektu nabízíme vypracování monitorovacích zpráv, jejichž součástí jsou analýzy daných ukazatelů, účetní doklady, dokumentace spojená s výběrovým řízením a ostatní náležitosti.

další služby

Studie proveditelnosti, povinná publicita, odborný dozor na stavbě a další potřebná dokumentace

Kontakt

 

 

Sídlo a kanceláře:

Politických vězňů 1272/21,

110 00 Nové Město

IČ: 24843121

DIČ: CZ24843121