Energetický posudek

Energetický posudek je dle zákona č. 318/2012 písemná zpráva obsahující informace o posouzení předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.

Energetický posudek je pro část realizací fotovoltaických elektráren nutný i z důvodu požadavků poskytovatelů dotace.

Neváhejte nás kontaktovat,
rádi Vám pomůžeme

Pro řadu dotačních titulů znamená posudek základní studii, která definuje současný stav a navrhuje opatření pro dosažení energetické úspory. Poskytovatel dotace po realizaci elektrárny obvykle kontroluje, zda bylo avizovaných indikátorů posudku dosaženo.

Cena energetického posudku je individuální. Hlavní faktory jsou např. rozsah posudku, velikost a počet posuzovaných budov.

Související legislativa:

  • Novela zákona o hospodaření energií č. 318/2012 Sb. (zákon 406/2000 Sb.)
  • Provádějící Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov
Přejít nahoru