MPO výzvy pro pořízení fotovoltaiky a kapacity pro akumulaci

A je to tady! Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo text dlouho očekávané výzvy pro pořízení fotovoltaiky a kapacity pro akumulaci. Příjemcem je soukromý sektor. Dotované elektrárny budou umístěny na střechách firemních budov. Dotace je zde stanovena na 35 procent u elektrárny a 50 procent u akumulace.

POZOR ZMĚNA:

„Aktualizováno dne 23. 5. 2022:

S ohledem na velký zájem podnikatelských subjektů o vyhlášenou výzvu na podporu fotovoltaických systémů s/bez akumulace se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo navýšit alokaci pro aktivitu A) o další 1 mld. Kč na 4 mld. Kč, a tím využít veškerou dostupnou alokaci pro aktivitu FVE s/bez akumulace z komponenty 2. 3 Přechod na čistší zdroje energie, Národního plánu obnovy. Současně se posouvá i termín ukončení příjmu žádostí do 31.8.2022, tak aby žadatelé měli dostatečný časový prostor na přípravu svých žádostí“

Zdroj: MPO vyhlašuje I. výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie z Národního plánu obnovy | MPO. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. Copyright © Copyright 2005 [cit. 24.04.2023]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo-vyhlasuje-i–vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-z-komponenty-2-3-prechod-na-cistsi-zdroje-energie-z-narodniho-planu-obnovy–266243/

Přejít nahoru