Aktuality

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Také v rámci Národního plánu obnovy, který reaguje na snížení výkonnosti ekonomiky v důsledku pandemie, je k dispozici další zajímavá možnost podpory. Týká se především veřejných budov. Je zde možnost získání dotace na různá opatření, která směřují k energetické úspoře. Zvýhodněné jsou kombinace opatření, díky kterým se dosáhne optimální úspory. Zateplení, zdroje vytápění, fotovoltaika, rekuperace…
Bližší informace naleznete zde: www.narodniprogramzp.cz