SFŽP Priorita

Informační zpravodaj SFŽP Priorita vydal dne 30. 6. 2022 nový článek, ve kterém popisuje podporu soběstačnosti z modernizačního fondu.

Podpora je určena pro veřejný sektor a držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích. Modernizační fond umožňuje získat podporu na individuální, ale i sdružené projekty FVE systémů. Mezi podpořené projekty, patří malé FVE (výkon do 1 MW) i velké fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MW včetně systémů úložiště energií.

Obce mají díky nově vypsaným výzvám v programu RES+ obrovskou příležitost pro snížení své energetické závislosti na dodávkách energií. U menších obcí může podpora dosáhnout až 75 % z celkových výdajů. Mezi způsobilé výdaje lze u malých obcí zařadit také související rekonstrukci střech a vnitřních rozvodů nebo systém na řízení spotřeby energií. Instalace může být umístěna na veřejných budovách jako je např. škola či obecní úřad.

V programu HEAT mohou vlastníci tepláren žádat o podporu na přechod k čistým energiím. Způsobilá je jak náhrada původního zdroje za nový, tak náklady na rekonstrukci.

Na výše uvedené programy byla celkem alokována podpora ve výši 26 mld. Kč. Cílem je podpořit energetickou soběstačnost a čisté zdroje.

Zdroj: Časopis Priorita. Časopis Priorita [online]. Dostupné z: https://www.priorita.cz/

zajímají Vás naše aktuality?

Další příspěvky

Výzvy RES+ z Modernizačního fondu pro podnikatele a veřejný sektor
Revoluční výzva pro energetickou nezávislost: Ministerstvo životního prostředí investuje 98 milionů do komunitní energetiky v ČR
Event Smart Energy Forum
„Oprav dům po babičce“ 
Přejít nahoru