Revoluční výzva pro energetickou nezávislost: Ministerstvo životního prostředí investuje 98 milionů do komunitní energetiky v ČR

V rámci Národního plánu obnovy v České republice vzniká nová perspektiva pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a energetické nezávislosti na úrovni místních komunit. Ministerstvo životního prostředí oznámilo unikátní výzvu, která má podpořit zakládání energetických společenství, jež se stávají klíčovým prvkem budoucnosti energetiky v zemi. V rámci této iniciativy se otevírá prostor pro propojení s energií ze slunce a větru, což má několik výhod pro společnost.

Komunitní energetika, vázaná na obnovitelné zdroje, nejenže snižuje závislost na fosilních palivech, ale také posiluje energetickou suverenitu místních komunit. Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo otevřít výzvu s finančním rozpočtem 98 milionů korun, aby podpořilo zakládání energetických společenství, což je klíčový krok směrem k decentralizaci energetiky.

V rámci této výzvy, jejíž příjem začíná 1. prosince, bude vybráno minimálně 40 projektů ve dvoukolové soutěžní výzvě. Celková alokace výzvy umožňuje dotace až do výše 3 milionů korun na jeden projekt. Ministr životního prostředí, Petr Hladík, zdůrazňuje, že komunitní energetika představuje další krok směrem k energetice nové doby. Lokální produkce energie a její spotřeba na jednom místě otevírají nové dimenze pro občany, přibližují výhody a ulehčují přechod k energii ze slunce a větru.

Ministr Hladík vysvětluje, že komunitní energetika není pouze ekonomickou výhodou, ale přináší také možnost energetické nezávislosti a ekonomické stability, zejména v nejistých dobách. Zároveň zdůrazňuje přínosy čisté energie pro životní prostředí, která je budoucností založenou na obnovitelných zdrojích vlastněnou malými skupinami občanů či obcemi.

Výzva Ministerstva životního prostředí je zaměřena na veřejný sektor, podnikatelský sektor, sektor domácností a občanský sektor. Finanční podpora je rozdělena do čtyř kategorií podle náročnosti založení energetického společenství. Tyto kategorie zahrnují sektor domácností, veřejný nebo občanský sektor, kombinaci různých sektorů a společenství působící na větším území.

Podpora projektů komunitní energetiky zahrnuje i osvětové a propagační aktivity. Každé energetické společenství by mělo mít svého koordinátora, který bude zodpovědný za správný průběh projektu. Ministr Hladík zdůrazňuje důležitost osvětových aktivit pro úspěch těchto projektů, včetně propagace obnovitelných zdrojů energie na úrovni obcí, vzdělávacích workshopů a představení vzniku energetických společenství.

Projekty budou hodnoceny podle 12 kvantitativních a kvalitativních kritérií, zahrnujících technickou a ekonomickou proveditelnost, vlastnickou strukturu, plán majetkové účasti členů a další faktory. První kolo pro předkládání záměrů začne 1. prosince 2023 a potrvá do 31. ledna 2024. Projekty musejí být realizovány do 31. prosince 2025. Tato výzva představuje důležitý krok směrem k udržitelnější a decentralizované energetice v České republice.

Zdroj: Státní fond životního prostředí České republiky. (2023, 10. listopadu). Startuje nová éra energetiky. MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie. SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR. https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=275

zajímají Vás naše aktuality?

Další příspěvky

Přejít nahoru