„Oprav dům po babičce“ 

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR spustí v září motivační dotační program pro české domácnosti. Cílem je urychlit renovace energeticky nevyhovujících rodinných domů a podpořit obnovu bytového fondu. Úspěšní žadatelé budou od ledna 2024 moci čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen. Dotace ve výši 55 miliard korun je financována z Modernizačního fondu, který získává peníze od Evropské unie.

Dotační program „Oprav dům po babičce“ je určen všem žadatelům, kteří vlastní rodinný nebo rekreační dům a splní podmínky pro optimální zateplení stávající budovy nebo pro postavení domu s požadovanými parametry na místě odstraněného původního domu. Cílem je urychlit renovace starších domů, poskytnout finanční prostředky na vstupní investici a usnadnit mladým domácnostem cestu k úspornému bydlení.

„Úrok se bude pohybovat mezi třemi až čtyřmi procenty, záležet bude na aktuálním úrokovém prostředí a nastavení jednotlivých stavebních spořitelen,“ popsal ministr Petr Hladík.

Ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky, Petr Valdman uvádí, že: „Nejčastější překážkou renovací starších domů bývá nedostatek vlastních zdrojů na pokrytí rozdílu mezi dotací a celkovými náklady, včetně předfinancování. Dotace poskytnutá zálohově zároveň sníží potřebu na výši úvěru, a tím se stane zvýhodněný úvěr dostupnější pro více domácností“

Žadatelé v programu „Oprav dům po babičce“ obdrží až 1 milion korun na optimální zateplení, což je podmínkou pro získání zálohové dotace a výhodného úvěru. Renovace bude rozšířena o další úsporná opatření, jako je výměna zdroje tepla, fotovoltaika, ohřev vody, dobíjecí stanice pro elektromobil a další úsporná opatření. Celková výše zálohové dotace může přesáhnout milion korun. Příjemci obdrží navíc motivační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci úsporných opatření, stejně jako u standardní Nové zelené úsporám.

Více na: https://novazelenausporam.cz/tiskova-zprava/51

Zdroj: NZÚ. „Oprav dům po babičce“ nabídne zálohově více než milion korun a možnost výhodného úvěru na komplexní rekonstrukce starších rodinných domů [online]. 1 [cit. 2023-08-04]. Dostupné z: https://novazelenausporam.cz/tiskova-zprava/51

Přejít nahoru