DOTAČNÍ MANAGEMENT

V rámci našich služeb je administrace žádosti o dotaci důležitým procesem, kdy jakákoliv chyba může znamenat odnětí či krácení dotace. Spolu s projektováním a inženýringem „pod jednou střechou“ zajišťujeme maximální efektivitu využití dotačních příležitostí. Zároveň minimalizujeme rizika, které často vyplývají z nedostatečné komunikace a koordinace subjektů projektové přípravy – energetický specialista, projektant, rozpočtář, dotační specialista, manažer inženýringu.

Úspěšný dotační management projektu nekončí podáním žádosti o dotaci!

Vedoucí oddělení

Barbara Báťková

Naše služby zahrnují

Monitorování možnosti podpor a úvodní konzultace: Průběžně zjišťujeme nové možnosti dotování akcí a změny ve stávajících programech. Zpřehledňujeme možnosti, podmínky a dostupnost podpor pro záměry zákazníků.

Podání žádosti o dotaci včetně zajištění příloh: Zajišťujeme služby spojené s podáním žádosti včetně komunikace s poskytovatelem dotace a práce v elektronickém systému. Pro podání žádosti je nutné dodat potřebné přílohy. Projekty a odborné studie vytváříme pod jednou střechou pro optimální a bezchybný proces získání dotace.

Příprava příloh k Rozhodnutí o poskytnutí dotace: Po vydání právní aktu (schválení dotace) je součástí našich služeb i činnost vedoucí k získání stavebního povolení – inženýring.

Průběžná komunikace s poskytovatelem dotace

Vypracování monitorovacích zpráv v průběhu realizace projektu: Poskytovatel dotace potřebuje mít průběžné informace u delších realizací. Projekt sledujeme a s Řídícím orgánem spolupracujeme.

Příprava a podání Závěrečného vyhodnocení akce: Fotodokumentace, kolaudace, zkušební provoz, faktury, doklady o platbách za dodávky a případně stavbu…

Vypracování monitorovacích zpráv v období udržitelnosti projektu: Po realizaci projektu je nutné projekt po určitou dobu „udržet“ a průběžně informovat poskytovatele dotace. Většinou se jedná o období tří nebo pěti let.

Archivace dokumentů po udržitelnosti projektu.

Přejít nahoru