Nová etapa programu Nová zelená úsporám od září 2023

  • Od září 2023 bude program Nová zelená úsporám využívat financování z Modernizačního fondu, který je zaměřen na energetické úspory v domácnostech.
  • Státní fond životního prostředí ČR informuje o změnách a podmínkách pro dotace, které budou platit od září 2023. Informace jsou dostupné na webu programu Nová zelená úsporám.
  • Nové změny v programu zahrnují zvýšenou podporu pro optimální zateplení a rozšíření podpory pro bytové domy, včetně domácností s nízkými příjmy, seniory, rodinami pobírajícími příspěvek na bydlení a lidmi se zdravotním postižením.
  • Dotace pro bytové domy budou zacíleny podle typu vlastníka domu, a to včetně SVJ a bytových družstev. Obce a další subjekty ve veřejném sektoru také budou mít možnost čerpat dotace.
  • V programu Nová zelená úsporám zůstává možnost kombinovat podporu na více různých opatření v rámci jedné žádosti. Motivační bonus ve výši 10 000 korun za každou kombinaci zůstává.
  • Dotace na zateplení se výrazně zvýší, až na maximální výši 950 000 korun pro optimálně zateplené domy. Podpora pro novostavby bude poskytována pouze pro stavby v nejvyšším energetickém standardu.
  • Podpora pro fotovoltaiku zůstává nezměněna.
  • Program Nová zelená úsporám podporuje projekty na území znevýhodněných krajů (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj) a nově také projekty mimo tyto kraje, které budou realizovány na území obcí s rozšířenou působností.
  • Připravuje se nový program s názvem „Oprav dům po babičce“, který bude zaměřen na mladé žadatele. Podmínky programu budou představeny koncem června.
  • Cílem programu Nová zelená úsporám je zvýšit tempo renovací českého bytového fondu a snížit energetickou náročnost domů. Tím se zlepší komfort bydlení a sníží se náklady na energie.

Více informací na: https://novazelenausporam.cz/tiskova-zprava/47

Zdroj: Nová zelená úsporám. (2023, June 2). Nová zelená úsporám – Dotace pro úsporné bydlení. https://novazelenausporam.cz/tiskova-zprava/47

Přejít nahoru