Aktuality


MPO vyhlašuje I. výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie z Národního plánu obnovy

POZOR ZMĚNA:

„Aktualizováno dne 23. 5. 2022:

S ohledem na velký zájem podnikatelských subjektů o vyhlášenou výzvu na podporu fotovoltaických systémů s/bez akumulace se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo navýšit alokaci pro aktivitu A) o další 1 mld. Kč na 4 mld. Kč, a tím využít veškerou dostupnou alokaci pro aktivitu FVE s/bez akumulace z komponenty 2. 3 Přechod na čistší zdroje energie, Národního plánu obnovy. Současně se posouvá i termín ukončení příjmu žádostí do 31.8.2022, tak aby žadatelé měli dostatečný časový prostor na přípravu svých žádostí“

—————-

A je to tady! Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo text dlouho očekávané výzvy pro pořízení fotovoltaiky a kapacity pro akumulaci. Příjemcem je soukromý sektor. Dotované elektrárny budou umístěny na střechách firemních budov. Dotace je zde stanovena na 35 procent u elektrárny a 50 procent u akumulace.


Bližší informace naleznete zde: https://www.mpo.cz/