Aktuality


Kdo může žádat o finance pro energetiku?

Nyní si přiblížíme přehled zdrojů dotací pro ty, kteří chtějí žádat o finanční podporu v oblasti energetiky.

První je tu Modernizační fond, který má objem finanční prostředků v minimální výši 300 mld. Kč, a to až do roku 2030. Příjemci podpory mohou být jak ve veřejném, tak soukromém sektoru (obce, města, kraje, malé i velké podniky, fyzické osoby).

Poté si přiblížíme Novou zelenou úsporám, která je pouze pro domácnosti do roku 2030. Objem finančních prostředků, které jsou v NZÚ dostupné, dosahuje do výše 19 mld. Kč z Národního plánu obnovy a následné pokračování programu bude financováno z prostředků Modernizačního fondu.

Jako poslední si řekneme o operačním programu Životního prostředí. Příjemci podpory jsou velice různorodí a patří mezi ně: obce, města, kraje, státní podniky, nadace, církve, školy, organizační složky státu a další veřejné instituce. Horizont, ve kterém jsou finance dostupné je od roku 2021 až do roku 2027. Finanční objem dostupný v programu je celkem 61 mld. Kč, z toho 12,2 mld. Kč pro energetické úspory, 7 mld. Kč pro oblast obnovitelných zdrojů energie

Pokud se budete chtít dozvědět o programech více a například si zjistit oblasti podpory pro jednotlivé z nich, navštivte následující odkaz.

Bližší informace naleznete zde: https://archiv.hn.cz/

Snímek obrazovky 2022-12-25 v 17.40.12