Fotovoltaické elektrárny (do 1 MWp a nad 1 MWp)

V programu RES+ došlo dne 30. 6. 2022 k vyhlášení 2 výzev na podporu instalace pozemních fotovoltaických panelů. Podpora je určena pro stávající nebo budoucí držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích s instalovaným výkonem do 1 MWp, ale také nad 1 MWp. V rámci obou výzev lze uplatnit náklady na stavební práce, dodávky a služby související s FVE, činnosti odborného technického, autorského dozoru a BOZP. Dalšími uplatnitelnými náklady jsou např. vícepráce, či propagační opatření projektu.

Výzva RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

  • Podpora výstavby malých FVE s instalovaným výkonem do 1 MWp, včetně podpory systémů bateriové akumulace či systému výroby vodíku elektrolýzou vody.
  • Výše podpory max 50 % z celkových výdajů projektu.
  • Žadatelé: držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).
  • Příjem žádostí: 10. 8. 2022 – 15. 3. 2022

Výzva RES+ č. 2/2022 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

  • Podpora výstavby velkých FVE s instalovaným výkonem nad 1 MWp, včetně podpory systémů bateriové akumulace či systému výroby vodíku elektrolýzou vody.
  • Výše podpory max 50 % z celkových výdajů projektu.
  • Žadatelé: držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
  • Příjem žádostí: 3. 8. 2022 – 31. 10. 2022.

Zdroj: Výzvy Modernizačního fondu – SFŽP ČR. SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR [online]. Dostupné z: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/

zajímají Vás naše aktuality?

Další příspěvky

Revoluční výzva pro energetickou nezávislost: Ministerstvo životního prostředí investuje 98 milionů do komunitní energetiky v ČR
Event Smart Energy Forum
„Oprav dům po babičce“ 
Nová etapa programu Nová zelená úsporám od září 2023
Přejít nahoru