Aktuality

Draft výzvy na podporu instalace FVE na podnikatelských budovách z NPO (již brzy)

Cílem výzvy je podpora projektů instalace FVE. Dotace je možné čerpat na projekty samostatných fotovoltaik a také na systémy s akumulací energie. Dotaci lze žádat na stavební práce, dodávky, služby, projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a na pořízení fotovoltaických panelů, nosných konstrukcí apod. Dotace je určena pro podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky. Míra podpory pro fotovoltaické systémy je 35 % a pro systém akumulace je to v rozmezí 45–50 %. Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí a bude poskytována ex-post. Budou podpořeny projekty až do 1 MWp. Jedná se o střešní instalace nebo instalace na podnikatelských budovách. V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno odběrné nebo předávací místo.
Bližší informace naleznete zde: https://www.mpo.cz