Uncategorized

IROP-obr_3

101. výzva IROP

Dne 31. 5. 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj 101. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, městské části hlavního města Prahy, nestátní neziskové organizace, církve a další. V rámci výzvy je možné čerpat podporu pro sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností až do výše 95 % způsobilých výdajů projektu. Podporovány budou registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podporovanými operacemi jsou nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění technické základny stávajících služeb. O podporu je možné žádat do 3. 2. 2022.

sfzp_image

Modernizační fond

Česká republika zahajuje jako jedna z prvních v EU čerpání peněz z Modernizačního fondu. Dotace jsou otevřeny širokému spektru žadatelů, mohou se hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky. Dotaci bude možné získat v 9 programech na řadu opatření k úspoře energií – snižování emisí v průmyslu, modernizace teplárenství, energetické úspory ve veřejných budovách, komunitní energetika, nové obnovitelné zdroje energie a další. Prostředky z modernizačního fondu bude možné čerpat v následujících 10 letech s rozpočtem pro Českou republiku minimálně 150 miliard korun.