Rubrika: Uncategorized

Snímek obrazovky 2022-12-25 v 17.40.12

Kdo může žádat o finance pro energetiku?

Nyní si přiblížíme přehled zdrojů dotací pro ty, kteří chtějí žádat o finanční podporu v oblasti energetiky.
První je tu Modernizační fond, který má objem finanční prostředků v minimální výši 300 mld. Kč, a to až do roku 2030. Příjemci podpory mohou být jak ve veřejném, tak soukromém sektoru (obce, města, kraje, malé i velké podniky, fyzické osoby).

06-foto

Sedm mýtů o fotovoltaice

V následujícím článku se dozvíte o sedmi mýtech, které se pojí s fotovoltaikou a jejím zařízením.

Pokud uvažujete o pořízení vlastního zdroje energie, tak nemusíte čekat s objednávkou až na jaro, protože fotovoltaika se vyrábí i v zimě.

02

Fotovoltaické elektrárny do 1MWp a nad 1MWp

V programu RES+ došlo dne 30. 6. 2022 k vyhlášení 2 výzev na podporu instalace pozemních fotovoltaických panelů. Podpora je určena pro stávající nebo budoucí držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích s instalovaným výkonem do 1 MWp, ale také nad 1 MWp. V rámci obou výzev lze uplatnit náklady na stavební práce, dodávky a služby související s FVE, činnosti odborného technického, autorského dozoru a BOZP. Dalšími uplatnitelnými náklady jsou např. vícepráce, či propagační opatření projektu.

Snímek obrazovky 2022-06-09 v 12.23.31

3. výzva – Ekomobilita z Národního programu Životního prostředí

Od 6.6. je možné podávat žádosti o dotaci do 3. výzvy – Ekomobilita z Národního programu Životní prostředí. Podporováno je pořízení osobních a nákladních vozu i samojízdných pracovních strojů. Prostředky jsou určeny především pro obce, veřejný sektor či neziskové organizace. Dotace je zde 50 procent a doba udržitelnosti 3 roky.

mpo-logo

MPO vyhlašuje I. výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie z Národního plánu obnovy

S ohledem na velký zájem podnikatelských subjektů o vyhlášenou výzvu na podporu fotovoltaických systémů s/bez akumulace se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo navýšit alokaci pro aktivitu A) o další 1 mld. Kč na 4 mld. Kč, a tím využít veškerou dostupnou alokaci pro aktivitu FVE s/bez akumulace z komponenty 2. 3 Přechod na čistší zdroje energie, Národního plánu obnovy. Současně se posouvá i termín ukončení příjmu žádostí do 31.8.2022, tak aby žadatelé měli dostatečný časový prostor na přípravu svých žádostí“

sfzp_image

SFŽP harmonogram výzev pro rok 2022

Cílem výzvy je podpora projektů instalace FVE. Dotace je možné čerpat na projekty samostatných fotovoltaik a také na systémy s akumulací energie.
Dotaci lze žádat na stavební práce, dodávky, služby, projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a na pořízení fotovoltaických panelů, nosných konstrukcí apod.
Dotace je určena pro podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.
Míra podpory pro fotovoltaické systémy je 35 % a pro systém akumulace je to v rozmezí 45–50 %. Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí a bude poskytována ex-post.
Budou podpořeny projekty až do 1 MWp. Jedná se o střešní instalace nebo instalace na podnikatelských budovách. V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno odběrné nebo předávací místo.

istvan-hernek-tOKF2VSdpJM-unsplash

Draft výzvy na podporu instalace FVE na podnikatelských budovách z NPO (již brzy)

Cílem výzvy je podpora projektů instalace FVE. Dotace je možné čerpat na projekty samostatných fotovoltaik a také na systémy s akumulací energie.
Dotaci lze žádat na stavební práce, dodávky, služby, projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a na pořízení fotovoltaických panelů, nosných konstrukcí apod.
Dotace je určena pro podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.
Míra podpory pro fotovoltaické systémy je 35 % a pro systém akumulace je to v rozmezí 45–50 %. Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí a bude poskytována ex-post.
Budou podpořeny projekty až do 1 MWp. Jedná se o střešní instalace nebo instalace na podnikatelských budovách. V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno odběrné nebo předávací místo.

Snímek obrazovky 2021-12-01 v 12.07.43

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Také v rámci Národního plánu obnovy, který reaguje na snížení výkonnosti ekonomiky v důsledku pandemie, je k dispozici další zajímavá možnost podpory. Týká se především veřejných budov. Je zde možnost získání dotace na různá opatření, která směřují k energetické úspoře. Zvýhodněné jsou kombinace opatření, díky kterým se dosáhne optimální úspory. Zateplení, zdroje vytápění, fotovoltaika, rekuperace…