Aktuality

1. 2. 2021 - Předkládání projektových záměrů do výzvy RES+ Modernizačního fondu

1. 2. 2021 ve 12:00 končí příjem projektových záměrů do předregistrační výzvy RES+ Modernizačního fondu. V rámci tohoto programu budou podpořeny obnovitelné zdroje energie, především fotovoltaické a vodní elektrárny. Do prvotní výzvy se předkládají pouze projektové záměry, ať už ve formě vize nebo ve formě hotového projektu. Předregistrace je do budoucna nezávazná, avšak je nutná pro případné čerpání z první vypsané výzvy.

Zelene-dotace_01_B.jpg
 
2.3.2021 – 146.výzva OPŽP

Dne 2. 3. 2020 Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 146. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014–2020. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, státní organizace, neziskové organizace a další. V rámci výzvy je možné čerpat podporu na fotovoltaické elektrárny a rekuperace až do výše 70 % způsobilých výdajů projektu. O podporu je možné žádat do 2.3.2021.

OPŽP.jpg