Aktuality

101. výzva IROP

Dne 31. 5. 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj 101. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, městské části hlavního města Prahy, nestátní neziskové organizace, církve a další. V rámci výzvy je možné čerpat podporu pro sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností až do výše 95 % způsobilých výdajů projektu. Podporovány budou registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podporovanými operacemi jsou nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění technické základny stávajících služeb. O podporu je možné žádat do 3. 2. 2022.

 
 
 

Zdroj: www.irop.mmr.cz